Over Maat 16

placeholder

Maat 16 is een vocal group van 8 vrouwen en 4 mannen op een gevorderd amateurniveau. Het repertoire omvat zowel klassieke als ‘lichte’ muziek in 3- tot 8-stemmige arrangementen. Alle nummers worden a capella uitgevoerd.

placeholder
Gebouw Schouwburg “NR 70”, Keizerstraat 70 Deventer

Zingen bij Maat 16

Maat 16 repeteert op maandagavond van 20:00 tot 21:30 uur in NR 70 van Deventer Schouwburg (v.h Kunstcircuit), Keizerstraat 70, Deventer. Er zijn geen repetities in de schoolvakanties regio Noord. Wil je komen luisteren, informeer dan vooraf of dat kan via maat16@ziggo.nl.

placeholder

Als er een vacature is die je past, nodigen wij je uit om tijdens een repetitie vrijblijvend te komen luisteren en meezingen – voor zover mogelijk, dit is ter beoordeling van de dirigent. Voor je tweede (soms ook derde) bezoek vragen we je om enkele stukken uit het repertoire van Maat 16 voor te bereiden, zodanig dat je die kunt meezingen. Als de dirigent en de stemgroep waarin je zingt het met je zien zitten, zal het bestuur je uitnodigen om lid te worden. De contributie bedraagt € 25,00 per maand, ingaande aan het begin van de eerstvolgende maand.

De eerste drie maanden gelden wederzijds als proefperiode. Bevalt het bij nader inzien toch niet, dan kunnen we direct afscheid van elkaar nemen zonder de normale opzegtermijn van een maand contributie in acht te hoeven nemen.

Als je de uitnodiging aanneemt, kun je direct beginnen met het instuderen van het repertoire waaraan Maat 16 op dat moment werkt. De bladmuziek en – indien beschikbaar – midi-bestanden of mp3’s kun je downloaden van onze cloudserver (Dropbox). We verwachten van je dat je meedoet met minimaal 80% van de repetities.

Maat 16 streeft ernaar om elk jaar minimaal drie keer in het openbaar op te treden. Dan doe je natuurlijk ook mee, dat wil zeggen: bij de nummers die je op dat moment voldoende kent. In het begin zal dat waarschijnlijk nog niet het hele repertoire zijn.

placeholder

Historie

Op 4 maart 2016 is de informele vereniging Maat 16, opgericht in 2009, omgezet in een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. Voor de muziek maakt dit niet uit; het voordeel is met name dat we nu zakelijke afspraken kunnen maken zonder persoonlijk risico te lopen.

De vereniging Maat 16 stelt zich ten doel: “Het gemeenschappelijk beoefenen van muziek voor meerstemmig koor, meer in het bijzonder zowel klassieke als populaire muziek op gevorderd amateurniveau, al of niet met instrumentale begeleiding, alles in de ruimste zin.” (statuten, art. 2)

Dirigent

dirigent

Jurgen Houwers

is mede-oprichter en dirigent van Maat 16. Daarnaast geeft hij muziekles.

Als docent muziek geeft hij lessen AMV, gitaar, blokfluit en viool. Na zijn bachelor’s degree in de richting Schoolmuziek aan de ArtEZ hogeschool voor de kunsten in 1996 behaalde hij in 2016 een master’s degree Education in Arts aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.

https://nl.linkedin.com/in/jurgen-houwers-1656b514